Jaké chcete Znojmo?

Hodnoty vyplňujte dle známkování ve škole:
1 - NEJLEPŠÍ
5 - NEJHORŠÍ

1. Jak jste v tuto chvíli celkově spokojen/a se svou životní situací?

2. Jak hodnotíte naše město v následujících oblastech?

a) Doprava – průjezdnost městem a dostatek parkovacích míst

b) Nabídka dobrých pracovních příležitostí

c) Dostupnost bydlení

d) Zeleň ve městě

e) Sportoviště – jejich množství, dostupnost a kvalita

f) Stav chodníků a cyklostezek

g) Kulturní nabídka

4. Jak celkově hodnotíte fungování znojemské radnice, tj. vedení našeho města?

Odesláním formuláře souhlasíte s ustanovením pro GDPR